ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ / Deputy Commissioner Office, Kalaburagi


ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಡು ಯಾದಿ / Rehabilitation and Resettlement Draft Notification

ಗ್ರಾಮ / Village ಕರಡು ಯಾದಿ / Draft Notification
ಭಾಗೋಡಿ - ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾ. / Bagodi - Chittapur Taluka Download
ಬಳವಡಗಿ - ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾ. / Balawadagi - Chittapur Taluka Download
ಭೀರನಹಳ್ಳಿ - ಸೇಡಂ ತಾ. / Beeranalli - Sedam Taluka Download
ಫರತಾಬಾದ - ಕಲಬುರಗಿ ತಾ. / Faratabad - Kalaburagi Taluka Download
ಗೋಳಾ( ಕೆ) ಮತ್ತು ಇಂಗಳಗಿ - ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾ. / Gola(k)and Ingalagi - Chittapur Taluka Download